Blog

(Leestijd: 1 minuut)

 

 

 

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

16 miljoen inwoners en 20 miljoen getroffen

Ecuador, een land in Zuid-Amerika met 16 miljoen inwoners is een onderzoek begonnen naar een enorme datalek waarbij de persoonlijke gegevens van maximaal 20 miljoen mensen, meer dan de bevolking van het land, online beschikbaar werden gesteld.

(Leestijd: 1 minuut)

 

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gehacked door aquarium!

In 2017 is een casino gehacked via zijn aquarium. Het aquarium maakte gebruik van een wifi verbonden smart device die de temperatuur in het aquarium bijhield. Dat apparaat was niet beveiligd en zo konden hackers via het aquarium in het algemeen systeem inbreken en weer via het aquarium de ontfutselde data buit maken.

Hacker scheldt vrouw uit via webcam

Een Nederlandse dame zag dat haar webcam op haar plank, die haar huis moest beveiligen, ‘uit zichzelf’ leek te bewegen. Ontdaan trok zij meteen de stekker eruit. Toen ze het voorval aan een vriendin wilde laten zien begon de camera weer te bewegen waarna een mannelijke stem haar vragen begon te stellen. De vrouw schreeuwde het uit van schrik waarop zij door de hacker werd uitgescholden en uitgelachen.

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

belgische federale overheidsdienst volksgezondheid

Belgische Autoriteit berispt instantie voor het niet ingaan op een verzoek tot inzage door betrokkene

Op 9 juli 2019 besliste de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit om een berisping te formuleren ten aanzien van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze sanctie betreft een geval waarin de FOD Volksgezondheid niet heeft gereageerd op het verzoek van een burger om zijn recht van inzage uit te oefenen, ondanks een bevel van de Autoriteit. Eerbiediging van het recht van de burgers op bescherming van persoonsgegevens is volgens de Autoriteit een hoeksteen van de AVG, en de verwerkingsverantwoordelijken moeten alles in het werk stellen om dit te waarborgen.

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

 

Zweedse Autoriteit deelt eerste boete uit

Voor het eerst brengt de Zweedse Autoriteit Persoonsgegevens een boete in rekening tegen een school die de regels van de verordening gegevensbescherming, AVG, heeft overtreden.

Gezichtsherkenning voor toetsen aanwezigheid studenten

Een middelbare school in Skellefteå heeft gezichtsherkenning via camera's ingezet om de aanwezigheid van studenten bij de lessen te toetsen. De proef is al drie weken aan de gang en betrof 22 studenten. De inspectie heeft het gebruik onderzocht en constateert dat het schoolbestuur in Skellefteå gevoelige persoonlijke gegevens heeft verwerkt in strijd met de verordening gegevensbescherming.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Waar staan cookies in de AVG?

De AVG bevat artikelen die gebaseerd zijn op bepaalde gronden. Deze gronden worden ook in de AVG genoemd. Cookies worden slechts in Grond 30 specifiek genoemd:

Natuurlijke personen kunnen worden gekoppeld aan online-identificatoren via hun apparatuur, applicaties, instrumenten en protocollen, zoals internetprotocol (IP)-adressen, identificatiecookies of andere identificatoren zoals radiofrequentie-identificatietags. Dit kan sporen achterlaten die, met name wanneer zij met unieke identificatoren en andere door de servers ontvangen informatie worden gecombineerd, kunnen worden gebruikt om profielen op te stellen van natuurlijke personen en natuurlijke personen te herkennen.

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Deutsche Bank al eerder in opspraak vanwege omgang met personeel

Eerder deze maand kwam Deutsche Bank in het nieuws over de omgang met haar 18.000 wereldwijde werknemers in aandelenhandel die met ontslag te maken hebben. De bank ontving veel kritiek omdat ze niet alleen werknemers op de hoogte brachten op een zondagavond dat zij werden ontslagen, maar ook dat ze werknemerspassen annuleerde en de toegang tot het gebouw de volgende maandag al weigerde.