Blog

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

politie kpn storing

Risico inschatting door politie onvoldoende

De politie heeft al tweemaal in korte tijd te maken gehad met het onbereikbaar zijn van het alarmnummer 112, met tenminste één dode tot gevolg. De politie zei dat zij de kans klein achtte dat een totale onbereikbaarheid zich zou voordoen, schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Aannames en verkeerde inschatting

risico analyse politie kpnDe politie ging volgens Grapperhaus ervan uit dat de KPN-systemen erop waren ingesteld dat zij konden blijven draaien in geval van een fall-out. Hoewel hij inmiddels opdracht heeft gegeven om het draaiboek (Disaster Recovery Plan) aan te passen kun je je toch afvragen of de risicoschatting wel goed is geweest. Hoewel de kans op een totale onbereikbaarheid klein was, blijft de impact hoe-dan-ook groot. Het is immers een alarmnummer 'als elke seconde telt'. Hij heeft inmiddels opdracht gegeven het draaiboek zo aan te passen dat ook met totale onbereikbaarheid rekening wordt gehouden.

 

Disaster Recovery Plan van cruciaal belang

Er zijn verschillende soorten natuurlijke en door de mens veroorzaakte calamiteiten die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf. Denk aan brand, overstromingen, gewonde mensen, maar ook (IT) beveiligingsindicenten.

Disaster Recovery planning (DRP) is van cruciaal belang voor een uitgebreid informatiebeveiliging programma. DRP dient als een waardevolle aanvulling op Business Continuity Plan (bedrijfscontinuïteitsplan) en zorgt ervoor dat de juiste technische controles aanwezig zijn om het bedrijf te laten functioneren en om de service na een storing of calamiteit te herstellen. De DRP biedt een volgordelijke reeks acties die is ontworpen om alternatieve verwerkingslocaties te activeren en tegelijkertijd de primaire locatie naar de operationele status te herstellen. Nadat een DRP met succes hebt ontwikkeld, is het zaak het personeel te trainen in het gebruik ervan, ervoor te zorgen dat nauwkeurige documentatie wordt bijgehouden en een periodieke test uit te voeren om het plan vers in de hoofden van de respondenten te houden.

Disaster Recovery Plan

Disaster Recovery Plan

 

Stap 1:

Disaster Recovery Plan samenstellen

Stap 2:

Disaster Recovery Team samenstellen

Stap 3:

Rollen en verantwoordelijkheden toekennen

Stap 4:

Data & back-up locaties vaststellen

Stap 5:

Herstellende technologische functionaliteiten aanschaffen en vaststellen

Stap 6:

Testen en onderhouden van het Disaster Recovery Plan

 

 

Hoe CPRM u kan helpen

CPRM helpt u bij het verkennen van geschikte typen Recovery sites (herstellocaties) en het creëren van back-upstrategieën die uw organisatie ondersteunen om met zo min mogelijk downtime weer up and running te zijn. Neem contact op voor meer informatie.

 

Image source