Blog

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

voorbeeldbrief verwijderen gegevens

Ik wil mijn gegevens laten wissen. Hoe doe ik dat?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op hun site een handige voorbeeld brief. Deze vindt uhieronder. CPRM heeft deze ook vertaald zodat u aan Engels-sprekende organisaties uw verzoek tot wissen kunt indienen. Stuur deze brief per e-mail of per post naar de organisatie in kwestie. Dit zijn niet alleen commerciele bedrijven, maar ook (sport)clubs, kerken en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Voorbeeldbrief verzoek persoonsgegevens te wissen - Nederlands

 

U verwerkt mijn persoonsgegevens. Met deze brief verzoek ik u om mijn gegevens te wissen.
Ik beroep me voor mijn verzoek op artikel 12 en 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wat vraag ik aan u?
Graag ontvang ik van u binnen een maand een schriftelijke reactie. In deze reactie geeft u aan of, en zo ja, in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Heeft u mijn persoonsgegevens het afgelopen jaar ook aan een andere organisatie verstrekt? Dan moet u de verwijdering ook aan hen doorgeven. Zij moeten iedere kopie of koppeling naar mijn persoonsgegevens wissen. Kunt u niet ingaan op mijn verzoek? Dan vraag ik de reden hiervoor uit te leggen.

 

Met vriendelijke groet,

[naam]

 

Voorbeeldbrief verzoek persoonsgegevens te wissen - Engels

You process my personal data. With this letter I request you to delete my data as stated in articles 12 and 17 of the General Data Protection Regulation.

What do I ask of you?
I would like to receive a written (digital) response from you within a month. In this comment you indicate whether, and if so, to what extent you meet my request for deletion.
If you have shared my personal data with another party / organization during the past year? Then you must also report this removal request to them. They must delete every copy or link to my personal data.
If you cannot respond to my request, I ask you to explain the reason.

Sincerely,

[name]

 

Image source