Blog

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

wat zijn persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn die gegevens waarnee men een persoon kan herleiden. Dit kan zowel direct (foto, naam, adres) als indirect; zoals het samenvoegen van bronnen. Een makkelijk voorbeeld van indirect herleiden is het voorbeeld van een autokenteken. Voor de burger is een kenteken geen persoonsgegeven omdat hij niet kan herleiden van wie deze auto is als hij het ergens ziet rijden. De politie kan, door middel van het raadplegen van een bepaalde bron én het invoeren van het kenteken, wél achterhalen van wie deze auto is. Daarom is het voor de politie wél een persoonsgegeven. Persoonsgegevens zijn dus óók gegevens die via het combineren van bronnen naar een persoon kunnen leiden. Bij bedrijven kunt u dit zien als klantnummers die gekoppeld zijn aan adresgegevens.

Wat zijn 'gewone' en 'bijzondere' persoonsgevens?

Om te weten of u met persoonsgegevens te maken hebt is het belangrijk dat we eerst vaststellen wat onder persoonsgegevens vallen. Er valt namelijk meer onder dan u denkt!
Naast de voor de hand liggende NAWTE-gegevens (gewone persoonsgegevens) moet u ook denken aan de zogenoemde ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals o.a. :

 

 • BSN-nummers
 • ras
 • godsdienst
 • lidmaatschap vakvereniging
 • politieke gezindheid
 • gezondheid
 • levensovertuiging
 • seksuele geaardheid
 • strafrechtelijk verleden
 • biometrische data (DNA, vingerafdruk, virusscan, etc.)
 • And last but not least, óók IP-adressen vallen hieronder! Google Analytics en andere tools die website statistieken bijhouden, verzamelen persoonsgegevens. Hier gaan wij in een andere blog dieper op in.

Waarom worden deze persoosgegevens als 'bijzonder' beschouwd?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de wet die op 25 mei 2018 is ingegaan. Dit is een Europese wetgeving en trekt hiermee alle landen op hetzelfde niveau. Althans, men mag als land altijd méér doen, maar hier moet een land zich minimaal aan houden. In sommige landen kan het grote gevolgen hebben (lees: negatieve of soms zelfs gevaarlijke) als men weet wat uw seksuele geaardheid is, of uw gezondheid of politieke gezindheid. Maar ook kan iemand veel schade aanrichten als men misbruik maakt van uw BSN nummer (negatieve BKR registratie die leidt tot schulden) of valse beschuldigingen of onrechtmatige toegang m.b.v. gestolen biometrische data.

De gevolgen zijn zeer groot en een ieder die met bijzondere gegevens werkt moet daarom extra maatregelen nemen om te waarborgen dat deze gegevens beschermd blijven. Dat wil uiteraard niet zeggen dat u de 'gewone' persoonsgegevens op straat kunt gooien zonder gevolgen. Beide categorieën persoonsgegevens (gewone en bijzondere) worden beschermd door de AVG.

 

Image source