Privacy Statement

CPRM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Saskia Wenge gaat over de privacy binnen CPRM. Zij is te bereiken via privacy [at] CPRM [punt] nl

 

Persoonsgegevens & Bewaartermijnen

CPRM verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons-)gegevens die wij verwerken.


Type

Reden 

Bewaartermijn

Voor- en achternaam

Factureren

Wettelijk termijn van 7 jaar

Adresgegevens

Factureren

Wettelijk termijn van 7 jaar

Telefoonnummer

Contact over te leveren diensten of uitgebrachte offerte

Tot opzegging betrokkene

Bankrekeningnummer

Factureren

Wettelijk termijn van 7 jaar

KvK nummer

Factureren

Wettelijk termijn van 7 jaar

Btw-id nummer

Factureren

Wettelijk termijn van 7 jaar

E-mailadres

Contact over te leveren diensten of uitgebrachte offerte

Wettelijk termijn van 7 jaar in geval van factureren,
of in geval van noodzakelijk contact i.v.m. diensten tot 1 jaar na beëindiging van de opdracht
of in geval van een offerte tot opzegging betrokkene

E-mail correspondentie algemeen

Voor vragen over onze diensten of de aanvraag van een offerte

Maximaal 1 jaar

E-mail correspondentie specifiek

Wanneer je ons benadert over offertes en alle correspondentie- e-mails inzake de offerte of geleverde diensten

Maximaal 7 jaar

E-mail e-learning account Als je een e-learningscursus aanschaft dan krijg je inloggegevens van ons. Wij kunnen jouw wachtwoord niet zien maar wel jouw e-mailadres en verdere voortgang van jouw learning journey.  

Naam, e-mail t.b.v. nieuwsbrief

Wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief vragen wij deze gegevens van jou. Met deze gegevens willen wij jou met naam kunnen aanspreken in gepersonaliseerde nieuwsbrieven,
met jouw e-mail kunnen wij jou de nieuwsbrief versturen.

Maximaal 1 jaar. Na 1 jaar krijg je een e-mail waarin
je aan kunt geven nog steeds onze nieuwsbrief te
willen ontvangen. Je kunt ook bij elke nieuwsbrief de knop
"afmelden" aanklikken om je af te melden.

Foto’s die gemaakt worden tijdens door ons
georganiseerde workshops, trainingen, seminars,
en overige evenementen.

T.b.v. portfolio / reclame via website, social media of anderzijds

Vooraf met toestemming tot wederopzegging betrokkene

Geanonimiseerd IP-adres*

Analytics betreffende bezoekers van de website bij te houden.

oneindig (betreft niet-herleidbare informatie)

Locatiegegevens

Voor marketing- en advertentiedoeleinden kan het relevant zijn om te zien in welke regio's onze websitebezoekers zich bevinden.

oneindig (betreft niet-herleidbare informatie)

Internetbrowser en apparaat type

Wij proberen onze website zo goed mogelijk te laten draaien en voor iedereen toegankelijk te maken. Door deze gegevens kunnen wij onze website beter aan jouw voorkeuren aanpassen.

oneindig (betreft niet-herleidbare informatie)

Identiteitsbewijs

Bij het uitoefenen van jouw rechten als betrokkene wordt bij een verzoek gevraagd om een kopie van jouw identiteitsbewijs zodat wij zeker weten dat jij het verzoek hebt aangevraagd. Volg de instructies op om gedeeltes van tevoren zwart te maken.

Tot nadere vaststelling van identiteit. Daarna wordt jouw opgestuurde kopie identiteitsbewijs vernietigd.

Factuurgegevens via Stripe Voor de aanschaf van e-learningscursussen betaal je via Stripe. Zij hebben deze gegevens nodig om de betaling via creditcard of iDeal te kunnen uitvoeren. CPRM ontvangt de noodzakelijke factuurgegevens voor onze adminstratieve verplichtingen. Wettelijk termijn van 7 jaar

*Geanonimiseerde IP-adressen zijn via een instelling in de analytics tool onherleidbaar gemaakt. CPRM gebruikt Statcounter en Google Analytics.

Delen met Derden

CPRM deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. CPRM werkt samen met verschillende partners waarmee zij een verwerkersovereenkomst heeft. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens die je zelf ook hanteert. CPRM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer CPRM jouw persoonsgegevens aan andere derden (bijvoorbeeld bij aanmeldlijsten voor een evenement/bijeenkomst) verstrekt, doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming via het aanmeldformulier.

Foto's

Wanneer je deelneemt aan één van onze workshops of online trainingen, of andere bijeenkomsten (geldt niet voor e-learning omdat er daar geen foto's worden gemaakt), wordt van tevoren gevraagd of je bezwaar hebt tegen het maken van foto's waarin je herkenbaar in beeld komt. Je geeft jouw eventuele toestemming ook via het aanmeldformulier aan.
De foto's dienen als promotiemateriaal waarmee CPRM op verschillende platforms (online én offline) aandacht vraagt voor de aangeboden diensten. Je bent niet verplicht om akkoord te gaan met het maken van foto's waarop je herkenbaar in beeld komt. Voor foto's waarop  je niet herkenbaar in beeld bent, bijvoorbeeld van achteren genomen waarbij je verder ook qua kleding of overige kenmerkgen onherleidbaar bent, heeft CPRM geen toestemming van jou nodig omdat dit niet onder de AVG valt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CPRM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. CPRM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Wanneer je de website van CPRM verlaat, bijvoorbeeld om een betaling te doen via Stripe (online betaalmogelijkheid) of om een e-learning te volgen, dan kan CPRM niet garant staan voor de dan geplaatste cookies. Hieronder kun je lezen hoe je alle cookies kunt verwijderen en blokkeren.

Wil je geen cookies ontvangen?

Cookies worden opgeslagen op jouw computer en je kunt deze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

 

Privacy voorwaarden voor de e-learning

CPRM maakt gebruik van het platform van aNewSpring voor het hosten van haar cursussen. Op dit platform wordt tevens de betalingen voor de e-learnings geregeld. De betalingen gaan via Stripe. Om fraude en misbruik te voorkomen op accounts kunnen inlogmomenten, locatie en ip-adressen bekeken worden. Indien er een vermoeden bestaat dat meerdere mensen deelnemen aan één account kan CPRM het account blokkeren en ontvang je hiervan bericht. Je kunt hier bezwaar tegen maken. In de berichtgeving die je ontvangt bij een vermoeden van fraude of misbruik staat ook uitgelegd hoe je bezwaar kunt indienen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CPRM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover van toepassing. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy [at] CPRM [punt] nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Verkeerd aangeleverde identiteitsbewijzen worden niet in behandeling genomen en direct verwijderd. Je krijgt hier bericht van met de vraag om nogmaals, in correct format, jouw identiteitsbewijs te leveren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op jouw verzoek.

Klacht indienen

CPRM lost graag problemen samen op. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CPRM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy [at] CPRM [punt] nl