Privacy Statement

Privacy Statement CPRM

CPRM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.cprm.nl

Saskia Wenge gaat over de privacy binnen CPRM. Zij is te bereiken via privacy [at] CPRM [punt] nl

Persoonsgegevens die CPRM verwerkt

CPRM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons-)gegevens die wij verwerken:

Type         Reden          Bewaartermijn
Voor- en achternaam   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
Adresgegevens   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
Telefoonnummer   Contact over te leveren diensten of uitgebrachte offerte   Tot opzegging betrokkene
Bankrekeningnummer   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
KvK nummer   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
Btw-nummer (bevat ook BSN)   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
E-mailadres   Contact over te leveren diensten of uitgebrachte offerte   Wettelijk termijn van 7 jaar in geval van factureren,
of in geval van noodzakelijk contact ivm diensten
of offerte tot opzegging betrokkene
E-mail correspondentie algemeen   Voor vragen over onze diensten of de aanvraag van
een offerte
  Maximaal 1 jaar
E-mail correspondentie specifiek   Wanneer u ons benadert over offertes en alle correspondentie-
e-mails inzake de offerte of geleverde diensten
  Maximaal 7 jaar
Naam, e-mail t.b.v. nieuwsbrief   Wanneer u zich aan heeft gemeld voor onze nieuwsbrief
vragen wij deze gegevens van u. Met deze gegevens willen wij u
met naam kunnen aanspreken in gepersonaliseerde nieuwsbrieven,
met uw e-mail kunnen wij u de nieuwsbrief versturen.
  Maximaal 1 jaar. Na 1 jaar krijgt u een e-mail waarin
u aan kunt geven nog steeds onze nieuwsbrief te
willen ontvangen. U kunt ook bij elke nieuwsbrief de knop
"afmelden" aanklikken om u af te melden.
Foto’s die gemaakt worden tijdens door ons
georganiseerde workshops, trainingen, seminars,
en overige evenementen.
  T.b.v. portfolio / reclame via website, social media of anderzijds   Tot opzegging betrokkene
Geanonimiseerd IP-adres*   Analytics betreffende bezoekers van de website bij te houden   oneindig (betreft niet-herleidbare informatie)
Locatiegegevens   Voor marketing- en advertentiedoeleinden kan het relevant zijn om te
zien in welke regio's onze websitebezoekers zich bevinden.
  oneindig (betreft niet-herleidbare informatie)
Internetbrowser en apparaat type   Wij proberen onze website zo goed mogelijk te laten draaien en voor
eenieder toegankelijk te maken. Door deze gegevens kunnen wij onze
website beter aan uw voorkeuren aanpassen.
  oneindig (betreft niet-herleidbare informatie)

 

*Geanonimiseerde IP-adressen zijn via een instelling in de analytics tool onherleidbaar gemaakt. CPRM gebruikt Statcounter en Google Analytics.

Delen met Derden

CPRM deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. CPRM werkt samen met verschillende partners waarmee zij een overeenkomst heeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens die u zelf ook hanteert. CPRM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer CPRM uw persoonsgegevens aan andere derden (bijvoorbeeld bij aanmeldlijsten voor een evenement/bijeenkomst) verstrekt, doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming via het aanmeldformulier.

Foto's

Wanneer u deelneemt aan één van onze workshops of trainingen (of andere bijeenkomsten) wordt van tevoren gevraagd of u bezwaar heeft tegen het maken van foto's waarin u herkenbaar in beeld komt. U geeft uw eventuele toestemming ook via het aanmeldformulier aan.
De foto's dienen als promotiemateriaal waarmee CPRM op verschillende platforms (online én offline) aandacht vraagt voor de aangeboden diensten. U bent niet verplicht om akkoord te gaan met het maken van foto's waarop u herkenbaar in beeld komt. Voor foto's waarop u iet herkenbaar in beeld bent, bijvoorbeeld van achteren genomen, heeft CPRM geen toestemming van u nodig omdat dit niet onder de AVG valt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CPRM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CPRM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

 

Geen cookies ontvangen

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt deze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CPRM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebbenin een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy [at] CPRM [punt] nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

CPRM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CPRM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy [at] CPRM [punt] nl.