Trainingen

AVG awareness training helpt u de AVG beter te begrijpen en risico's in te schatten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei 2018 in werking getreden. Zodra u persoonsgegevens verwerkt bent u verplicht zich aan de AVG te houden. In deze practische training leert u de basisbeginselen van de AVG. U weet na afloop welke criteria de Autoriteit Persoonsgegevens hanteert om de hoogte van een eventuele boete te bepalen en u leert uiteraard hoe u deze kunt voorkomen.

Volg ook onze cybersecurity awareness training en help uw medewerkers risico's te verkleinen binnen uw organisatie

Uw organisatie ontkomt er niet aan: cybersecurity. U verwerkt gegevens en u bent verplicht vanuit de AVG om deze te beschermen door passende organiatorische én technische maatregelen te nemen. U kunt in dit geval bij 'organisatorisch' denken aan authorisatiebeleid (wie mag waar bij) en bij technische maatregelen kunt u denken aan de implementatie van het authorisatiebeleid. In deze training geef ik u en/of uw medewerkers informatie over hoe Phishing in zijn werk gaat, wat Social Engineering is, wat Malware is en nog veel meer practische tips. Deelnemers denken zelf ter plekke mee aan verbeteringen voor hun organisatie/afdeling en gaan naar huis met een handige checklist die zij in de organisatie kunnen gebruiken om te kijken waar er nog verbeteringen mogelijk zijn.

  dpia training volgen

Vanuit de AVG bent u verplicht een Data Protection Impact Assessment toe te passen op verwerkingsactiviteiten met een hoog risico. In deze training leert u hoe u uw risico's classificeert en indeelt, wanneer u wel en niet een DPIA moet uitvoeren en hoe u dit via mijn template kunt doen conform de eisen van de AVG.

Human Factor security risk management - leer alles over de menselijke risico's voor uw organisatie

In uw organisatie werken mensen, en mensen zijn helaas één van de grootste oorzaken van datalekken en cybersecurity incidenten. Het is belangrijk dat u de risico's van de menselijke factoren in uw organisatie beheerst. In deze training ga ik samen met u mijn CPRM Human Factor Security Risk Management model bekijken hoe u verschillende risico's binnen de organisatie kunt beperken die door menselijk handelen worden veroorzaakt. 

privacy risk management voor beginners cursus

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behoeft een riscogestuurde aanpak. Dat wil zeggen dat wat voor de ene onderneming geldt hoeft niet voor u hetzelfde te zijn. Uw organisatie heeft ook unieke risico's; bedrijfsbreed én privacy gerelateerd. In deze training ga ik dieper in op wat Risicomanagement is, wat privacy risico's zijn en verschillende technieken en registersoftware.

Training over register van verwerkingen van de AVG

U bent vanuit de AVG verplicht om een register van verwerkingen bij te houden. In dit register houdt u o.a. bij welke persoonsgegevens u verwerkt, hoe lang u deze bewaart, waar deze opgeslagen zijn en of u deze met andere partijen deelt. In deze training leert u wat er verplicht in een register van verwerkingen moet staan, hoe u deze het beste kunt oprichten en bijhouden. Ook krijgt u een aantal voorbeelden van verschillende tools te zien die u kunt gebruiken om een register te maken en bij te houden.