Trainingen

 

Trainingen van CPRM via e-learning én op maat

Inleiding AVG

Inleiding AVG


In de cursus Inleiding AVG leer je over de achtergrond van de behoefte aan privacy, hoe de AVG tot stand is gekomen en op wie de AVG van toepassing is. Je leert ook welke rollen er zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is.
Je hebt voor deze cursus geen voorkennis nodig.
Deze cursus is bedoeld als basis voor de overige cursussen.

Na afloop krijg je een eindtoets. Rond je de eindtoets af met een 6,5 of hoger, dan krijg je ook nog eens een certificaat.

Beginselen van verwerkingen

Beginselen van verwerkingen


In de cursus: Beginselen van verwerkingen leer je de beginselen van het verwerken van persoonsgegevens. Je leert wat precies 'verwerken' is en wanneer je wel en niet persoonsgegevens mag verwerken. Je leert wat de wettelijke grondslagen zijn waar jij je altijd op moet kunnen beroepen als je persoonsgegevens verwerkt. Je leert hoe je je aan de regels moet houden om geen boete te krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens. We bespreken de regels als het gaat om het monitoren van personeel en voor het plaatsen van cookies en advertenties op basis van gedrag.

Je krijgt na afloop een eindtoets. Rond je de eindtoets af met een 6,5 of hoger, dan krijg je een certificaat.

Datalekken

Datalekken


In de cursus Datalekken leer je wat een datalek precies inhoudt en gaan we het hebben over jouw wettelijke verplichtingen bij een datalek. Je leert meer over jouw meldplicht als verwerker én als verwerkingsverantwoordelijke en krijgt een handig template voor een datalekmeldingsprocedure. We bespreken het nut van een verwerkersovereenkomst en waar je in zo'n overeenkomst op moet letten als het gaat om datalekken en meldingen. We zullen het hebben over mogelijke sancties en een calamiteitenplan. Je krijgt daarnaast ook een casus 'hoe te handelen bij een datalek'.

Je krijgt na afloop een eindtoets. Rond je de eindtoets af met een 6,5 of hoger, dan krijg je ook nog eens een certificaat.

DPIA, Risico's en Processen

DPIA, Risico's en Processen


In de cursus DPIA, Risico's en processen leer je hoe je met risicomanagement een goede inschatting kunt maken voor jouw Data Protection Impact Assessment (DPIA). Je leert hoe je risico's moet analyseren om jouw DPIA correct in te vullen. Je leert welke elementen er minimaal aanwezig moeten zijn in een DPIA. Je leert welke processtappen je moet volgen om een goede DPIA te maken en je leert bepalen wanneer je verplicht bent een DPIA uit te voeren. Je leert welke processtappen je moet nemen om een DPIA uit te voeren.

Je krijgt tussentijds oefenvragen en na afloop een eindtoets. Rond je de eindtoets af met een 6,5 of hoger, dan krijg je ook nog eens een certificaat.

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen


In de cursus Rechten van betrokkenen leer je welke rechten mensen hebben van wie jij de persoonsgegevens verwerkt. Zij kunnen gebruik maken van die rechten door jou een verzoek te sturen om gegevens in te zien of te wissen bijvoorbeeld. En wat doe je dan? En hoe lang heb je de tijd voordat je een mogelijke boete krijgt? Je krijgt in deze module tips en leert de regels voor het correct afhandelen van een dergelijk verzoek.

Je krijgt tussentijds oefenvragen en na afloop een eindtoets. Rond je de eindtoets af met een 6,5 of hoger, dan krijg je ook nog eens een certificaat.

Passende AVG Maatregelen

Passende AVG Maatregelen


In de cursus Passende AVG Maatregelen leer je hoe je voor jouw organisatie bepaalt wat 'passend' is. Je krijgt een aantal voorbeelden van technische en organisatorische maatregelen. Je leert meer over de verschillende papiervernietigers en welke jij nodig hebt voor jouw type werk. Je leert hoe je Word-documenten, PowerPoint Presentaties en Excel sheets met een wachtwoord kunt beveiligen en je leert hoe je een sterk wachtwoord maakt. Je leert ook wat wachtwoordkluizen zijn.

Je krijgt na afloop een eindtoets. Rond je de eindtoets af met een 6,5 of hoger, dan krijg je ook nog eens een certificaat.

Phishing

Phishing


In de cursus Phishing leer je hoe je welke type phishing er bestaan en krijg je tips hoe jij je ertegen kunt verdedigen.

Je krijgt na afloop een eindtoets. Rond je de eindtoets af met een 6,5 of hoger, dan krijg je ook nog eens een certificaat.